Competència Digital

Presentació de Jesús Serrano Higueras sobre el Tractament de la Informació i Competència Digital.
Vist a Las Competencias Básicas.