Som Professionals?

¿Por qué TIC en Educación? Aquest és el títol de l'última presentació que he vist de Pere Marqués.

Podem arribar a la conclusió que hi ha moltes raons per introduir i utlitzar les TIC en l'àmbit educatiu, i amb la implantació del projecte Escola 2.0 que implica poder disposar d'ordinadors per cada alumne no hem de desaprofitar l'oportunitat.

Però realment estam preparats?


Després de llegir l'article ¿Están preparados los profesionales de la educación para asumir la implantación del Plan Escuela 2.0?
crec que ha arribat el moment de posar-nos les piles i començar de manera seriosa a treballar en aquest camp.
Si som Professionals, no serem capaços d'assumir aquest repte?

Formació, canvi d'actitud, innovació, voler fer la feina ben feta .... poden ser les paraules clau.