Kiosko.net

Kiosko.net és una porta d'entrada a bona part de la premsa nacional i internacional. Es pot accedir a diferents diaris per continents, països i una vegada allí estan classificats per comunitats i temes.Voicethread

A Educ@conTIC hi ha publicat l'article "Conversaciones colaborativas multimedia con VoiceThread" de Francisco Muñoz on explica detalladament l'ús educatiu d'aquesta eina 2.0.