Pla de modernització educativa Xarxipèlag 2.0

El dia 8 de març el president del Govern de les Illes Balears, Francesc Antich, i el conseller d’Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs, van presentar el Pla XArxipèlag 2.0 que pretén iniciar el camí cap a un nou model educatiu a les Illes Balears mitjançant la implantació de les TIC.

 

 Al següent enllaç podeu trobar el document "Pla de modernització educativa XArxipèlag 2.0" en format .pdf on s'expliquen detalladament els objectius, les fases d'implantació, els recursos i els 4 àmbits d’aplicació:
- Dotació d’equipament a l’alumnat i als centres
- Connectivitat
- Formació del professorat
- Desenvolupament de continguts